Jinxian Tian Tian Xing Pens Manufactory
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $92,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

 

 

 

Established in 1991, Jinxian Tian Tian Xing Pen

Manufactory has been one the leading pen manufacturers.We have an 8,000 square meter factory equipped with 

advanced imported  machines and strict QC system 

to provide you good quality products .

There are 226 Assembly workers, 

16 technical staffs to make sure delivery timely.

Our business range covers mainly metal pens, plastic pen ,such as ballpoint pens, roller pens,

advertising pens,gift pens, stylus touch pens, usb pen,crystal pens,carbon fiber pens, leather pens,

hotel gift pens,multifunction gift pen,pen box,pen gift sets and etc.